Vizyonumuz

Profesyonel çalışma zihniyetine sahip ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm öğrencilerimizi etik değerlere bağlı kalarak, ulaşabilecekleri en iyi seviyeye getirmeyi ve kapasiteleri dahilinde hayata aktif katılımlarını sağlamak ilkemizdir.  Bu süreçte güven duygusuna dayalı ekip ruhunu oluşturup, koruyarak, hizmet alan bireyler ile işbirliği içerisinde, üretken, değişime ve yeniliklere açık, her durumu bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirmeyi bilen bakış açımızla en uygun hizmeti vermeye devam etmekteyiz.


Misyonumuz

  • Verilen hizmetin devamının önemi açısından eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin öğretilmesinde velilere üst düzey rehberlik yapmak,
  • Öğrencilerimize akademik,sosyal,duygusal öncülük etmek,
  • Gerekli eğitim ortamını ve materyallerini sağlamak,
  • Kazandırılması gereken ihtiyaçları bireysel performans ve kapasitelerine göre belirleyip, çok yönlü olarak süreç takibini yapmak,
  • Velilerimizin sürece aktif katılımını sağlamak,
  • Öğrenci ve velilerimizin sahip oldukları özlük hakları ile ilgili onları bilgilendirmek ve onlara yol göstermek,
  • Ekip arkadaşlarımızla birlikte, vizyonumuz doğrultusunda kurumsal kültürümüzü sürdürmek ve yaymak en temel misyonumuzdur.