Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

     Özel öğrenme güçlüğü, zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin  altında olması nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyma durumudur. Okuma bozukluğu (Disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi), matematik bozukluğu (Diskalkuli) ve sözel olmayan (Dispraksi) öğrenme güçlüğü alt gruplarını içerir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programına Ait Modüller

Öğrenmeye Hazırlık Becerileri.
Okuma Yazma Becerileri.
Matematik Becerileri