• Uygulamalı Davranış Analizi
 • Basamaklandırılmış Yöntem
 • Zincirleme Yöntemi
 • Tüm Beceri Yöntemi
 • Olumlu Davranış Desteği
 • Temel Tepki Öğretimi
 • Yanlışsız Öğretim
 • Açık Anlatım Yöntemi
 • Akran Destekli Öğrenme
 • Replikli Öğretim
 • İlişki Temelli Yöntemler
 • Çoklu Duyuya Dayalı Öğretim
 • Bilişsel Süreç Yaklaşımı
 • Etkinlik Çizelgeleri
 • Sosyal Öyküler
 • Senaryo ile Öğretim Yöntemi
 • Çözümleme ve Birleşim Yöntemi