CAS Testi, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan bir araç olup, 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. 

CAS (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir. Testi uygulamaya yetkili olan uzmanlar uygulayıcı yeterlilik  sertifikası olan uzmanlardır. Velilerin çocuğuna testi uygularken uzmanın bu sertifikaya sahip olup olmadığını öğrenmesi önemlidir. Yenimahalle Ankara Özel Eğitim Merkezi 'mizde CAS Testi yapılmaktadır.